« 2.2. El procés del creixement físic | Main | 3. i 3.1 Desenvolupament físic i psicomotor fins als dos anys »

2.3 El desenvolupament del cervell

El creixement del cervell està totalment relacionat amb l’evolució del nadó, de tal manera que el desenvolupament psicològic i motor del nin no seria possible sense una maduració cerebral. Aquest creixement és especialment ràpid i complex durant els dos primes anys de vida.

En el moment de nàixer el cervell del nin té aproximadament un 25 per cent de la mida i del pes del d’un adult, cap al primer any ja té aproximadament el 50 per cent, i als dos anys ja té el 75 per cent!

Durant aquests dos primers anys la maduració i el creixement del cervell són molt importants. Aquesta maduració no és igual a totes les àrees del cervell, la primera que madura es l’àrea motriu, seguida de prop per les sensorials: tacte, visió, oïda, i en aquest ordre; després la maduració avança cap a àrees més específiques que permeten l’aparició de moltes funcions psicològiques més concretes, com per exemple, el llenguatge.

Atenció: aquesta maduració segueix una llei segons la qual el cervell madura des de les parts mes internes cap a les més externes (còrtex), per això les conductes al principi de la vida són reflexes. Aleshores, i especialment durant els dos primers anys de vida, el còrtex es desenvolupa ràpidament, així les conductes dels nins es comencen a tornar voluntàries a partir dels tres o quatre mesos. Aquesta maduració també és la causant que, entre el període del primer aniversari i el segon, comenci a dominar el llenguatge i les funcions simbòliques. És important dir que tots aquests processos també estan relacionats amb l’experiència del nin.

El desenvolupament cerebral continua més enllà dels dos anys, ara el més important és l’establiment de connexions entre neurones i l’augment de la velocitat dels impulsos elèctrics, també és important la integració de l’activitat cortical.

Tot això fa que puguin aparèixer processos nous i conductes més complexes en el nin, per exemple, l’atenció. Al mateix temps aquesta maduració permet que, de cada vegada més, el nin tingui un millor llenguatge i domini del cos. Tota aquesta maduració continua durant la infància, i fins i tot alguns aspectes fins a l’adolescència.

December 8, 2003 | Permalink