« 2.1 Característiques del nadó | Main | b. Els estats del nadó »

a. Els reflexos del nadó

Els nins quan neixen tenen una sèrie de reflexos complexos, alguns dels quals es combinen entre si. La majoria d’aquests reflexos desapareixen entre els tres i cinc mesos. A continuació farem una mica d’atenció a alguns.

El reflex de Moro és la reacció que presenta un nadó davant alguna situació que li provoca por. En aquest cas reacciona estenent cadascun dels braços cap al seu propi costat i dirigint-los després cap a davant. És com si volgués agafar-se a algú, tal com faria un ximpanzé si pensa que pot caure quan la seva mare bota d’una branca a una altra.

Quan s’agafa un nadó per davall les aixelles i en posició vertical, i els seus peus toquen una superfície dura, el nin comença a moure les cames com si caminàs. Aquest reflex és conegut amb el nom del reflex de la marxa.

Un altre reflex important és el palmar, i es produeix quan s’estimula el palmell de la mà amb algun objecte o amb la mà de l’adult. En aquest cas, el nin tanca la mà fortament. El mateix succeeix amb els peus.

Un reflex també molt important per al nadó és el reflex d’orientació. Quan al nin se li estimula una galta, es gira cap a aquell costat. És un estímul molt important per trobar el mugró de la mare.

El reflex de succió també és fonamental per a la supervivència. El nin succiona quan qualsevol objecte estimula els seus llavis.

Hi ha més reflexos, però pensam que amb aquests ja n’hi ha prou per comprendre que la seva funció és la supervivència del nin, i probablement són mostres de la nostra evolució com a espècie.

December 8, 2003 | Permalink