« a. Els reflexos del nadó | Main | 2.2. El procés del creixement físic »

b. Els estats del nadó

A la dècada dels seixanta un investigador que es deia Wolf va descriure els estats pels quals passa un nadó, ell en va identificar un total de sis:

1.El son irregular és un estat en el qual el nin dorm, però no és un son profund, ja que a vegades té els ulls mig oberts.
2.El son regular, en aquest cas el nin sí que dorm profundament.
3.L’estat de somnolència, en el qual el nin està mig despert, mig adormit.
4.L’estat d’alerta inactiva, en el qual el nin està absolutament despert, però està molt quiet, sense cap tipus d’activitat.
5. L’estat d’alerta activa, en aquest estat el nin està despert i manté una intensa activitat física: moviment de braços, cames, ulls, etc.
6.Finalment tenim els plors, el nin plora quan té algun problema: té gana, s’ha fet pipí o caca, té algun tipus de mal, etc. Cadascuna d’aquestes situacions dóna lloc a un tipus de plor diferent que només les mares amb experiència són capaces de distingir

D’aquests estats, el més habitual és el de son, ja sigui regular o no, el nadó passa la major part del temps dormint!, encara que hi ha excepcions, i el menys habitual és el de plors, encara que a alguns pares això darrer no els pareixeria cert!

December 8, 2003 | Permalink