« a. Concepció | Main | c. Influències prenatals »

b. Els períodes germinal, embrionari i fetal

De la cèl·lula que apareix quan s’han ajuntat l’espermatozoide i l’òvul se’n diu zigot.

El període germinal: comença a les poques hores des que la fusió de l’espermatozoide i l’òvul s’ha produït, i es caracteritza perquè s’inicia la divisió cel·lular, la qual té lloc ràpidament: a les primeres hores ja són dues cèl·lules, als dos dies són quatre, després, vuit, setze, etc. Aquest període dura entre deu i dotze dies. Al mateix temps que té lloc aquesta fragmentació el zigot baixa per la trompa fins a arribar a l’úter. És també en aquest moment quan aquest zigot agafa una forma especial que es diu blàstula. Durant la formació de la blàstula a les cèl·lules comença el procés de diferenciació, és a dir, les cèl·lules es divideixen i organitzen en relació amb futures funcions. Al començament de la segona setmana la blàstula arriba a l’úter, i queda allà implantada. En aquest moment s’inicia un nou període anomenat embrionari.

El període embrionari comprèn des del final de la segona setmana fins al final del segon mes de la concepció. Aquesta és una etapa fonamental per al desenvolupament ulterior del nin. En tot aquest cicle el creixement es produeix molt aviat, diàriament tenen lloc canvis importants. Al principi d’aquesta etapa —a les dues setmanes que aquest període s’hagi iniciat, i per tant, a les quatre setmanes d’embaràs— es comencen a formar els teixits i estructures que albergaran, nodriran i protegiran l’embrió, així també es començaran a formar els òrgans. En algunes ocasions en aquest moment la mare encara no sap que està embarassada. En acabar aquest període embrionari ja podem reconèixer el nin com un ésser humà. En el segon mes de gestació el nin ja té les extremitats, un rostre, un cor que batega, un cervell, i els altres òrgans principals, tots els quals aniran creixent i perfeccionant-se els altres mesos.

El nin creix i es desenvolupa dintre del sac amniòtic i s’alimenta a través de la placenta, la qual està unida al nin pel cordó umbilical, totes aquestes estructures també es desenvolupen des del moment de la implantació, i per tant, en aquest període embrionari.

El període següent es diu fetal, i agafa des de l’inici del tercer mes fins al moment del part. Durant aquest cicle continuen desenvolupant-se i creixent els òrgans, fins al punt que es tornen totalment funcionals, el mateix passa amb els membres i músculs.

Al tercer mes aproximadament, el fetus comença a pegar cops de peus, a bellugar-se, a girar-se, a obrir i tancar la boca. En aquest moment apareixen també els primers indicis de diferenciació sexual, apareixen les ungles, les dents (davall les genives), alguns òrgans comencen a funcionar, per exemple, el fetge, els pulmons i l’estómac presenten ja reaccions. Els ossos comencen el període de calcificació. Podríem dir que en aquest moment el fetus ja ha adquirit la majoria dels sistemes i funcions propis d’un ésser humà. El nin fa aproximadament 7 cm i pesa 225 g.

Des del quart fins al sisè mes continuen tots els processos iniciats al trimestre anterior, i és especialment necessari destacar que el cos augmenta de grandària. Com a dades rellevants podem esmentar les següents: apareixen els llavis, comencen a desenvolupar-se les celles i les pestanyes. Al cinquè mes el nin comença a tenir una certa força a les extremitats, fins al punt que la mare sentirà cops del nin per primera vegada. Al sisè mes el nin fa 30 cm i pesa aproximadament 670 g. Els ulls estan ja oberts, prossegueix la formació òssia. En iniciar-se el tercer trimestre, és a dir, al final del sisè mes, el fetus ja es considera viable, és a dir, el nin podria viure fora de la mare en una incubadora i amb cures intensives especials.

Als set mesos el fetus pesa 1.350 g aproximadament, i el seu sistema nerviós ja podria controlar la respiració i la deglució. En aquest mes el cervell evoluciona molt ràpidament, i el fetus ja pot percebre sensacions tàctils, pot sentir dolor i probablement pot sentir sons i renous.

Entre els vuit i nou mesos el fetus s’engrandeix molt aviat, aproximadament uns 200 g per setmana, i comença a preparar-se per sortir al món. Apareix una capa de greix sota la pell, la qual servirà per protegir el nin del fred els primers dies de vida, quan aquest encara no pugui dominar la temperatura corporal. El cervell ja ha avançat molt en el control de conductes complexes, el nin ja és capaç de mostrar moviments bastant precisos, fins i tot ja apareixen els primers períodes de son.

Al final del novè mes el nin ja comença a girar-se cap avall i es prepara per al naixement.

December 8, 2003 | Permalink