« 3. i 3.1 Desenvolupament físic i psicomotor fins als dos anys | Main | 4. Desenvolupament físic i psicomotor dels dos als sis anys i 4.1 Autocontrol i lateralització »

3.2 L’aparició de les bases del desenvolupament psicomotor

Una de les conseqüències més importants que té el creixement físic i la maduració cerebral per als nins petits és el desenvolupament psicomotor.

En un ambient com el del nostre món és imprescindible poder desplaçar-se, anar d’un lloc a l’altre, agafar objectes, etc. Precisament la diferència més gran entre un nin d’un any i un nadó és que el primer no para de desmuntar coses a casa, mentre que el segon està quiet al bressol, és a dir, el primer ja ha adquirit una bona part del desenvolupament psicomotor, mentre que el segon no. En aquest any que hi ha d’un nin a l’altre han tingut lloc una sèrie de canvis molt grans en el desenvolupament motor, i aquests canvis tan importants continuen fins als dos anys, a partir d’aquí, podem considerar que les bases del domini psicomotor ja són presents en el nin.

A més a més!: La consecució del desenvolupament psicomotor permet el desenvolupament físic i psicològic posterior. . Moltes de les fites del desenvolupament intel·lectual tenen lloc amb més dificultat, algunes fins i tot no s’assoleixen, si el nin no pot explorar l’ambient. Per poder dur a termaquesta exploració és imprescindible el desenvolupament motor.

El desenvolupament psicomotor té lloc principalment al voltant de dues lleis, les quals expliquen la forma com succeeix, i són les mateixes que hem explicat fa una estona en relació amb el creixement. En aquesta ocasió aquestes lleis expliquen la direcció que segueix el desenvolupament psicomotor.
Llei cefalocaudal. El domini psicomotor comença pel cap del nin, i posteriorment baixa pel tronc fins a arribar a les cames i als peus. Això significa, per exemple, que el nin dominarà i controlarà voluntàriament abans el cap que el tronc o els malucs, etc.

Llei proximodistal. Segons aquesta llei, el domini psicomotor té lloc des d’un eix central imaginari, que divideix el cos en dues meitats de dalt a baix, cap als extrems. Per tant, el nin dominarà, per exemple, abans l’espatlla que el colze, i aquest abans que la mà, etc.

El desenvolupament motor es pot dividir en dues categories generals: el domini dels grans moviments corporals, i el domini dels moviments corporals més petits i fins.

El domini dels grans moviments corporals suposa el control sobre la locomoció i la postura. És a dir, implica el control sobre els moviments dels braços, cames, tronc i cap que ens permeten la locomoció. Però també ens permet el control sobre una sèrie de postures habituals a la nostra espècie, com, per exemple, estar drets, estar asseguts, etc.

El domini dels moviments corporals més precisos suposa el control sobre les habilitats necessàries per utilitzar les mans com a instruments de precisió, i per tant, poder fer activitats com: menjar, escriure, retallar, etc.

Dominar les últimes és més difícil, i els nins tarden més a aconseguir-ho. És important recordar de nou que aquests moviments, quan evolucionen, segueixen les dues lleis abans esmentades.

Calendari d’adquisició d’algunes de les postures més importants

Conducta

Descripció

Edad

Control del cap

La sustentació del cap en línia de prolongació del tronc

3-4 mesos

Coordinació ull-ma

La coordinació entre el ull i la ma per agafar objectes amb precisió

3-4 mesos

Posició assentada

Amb recolçament
Sensa recolçament

4-5 mesos
6-7 mesos

Locomoció a grapes

Desplaçament sobre les mans i els jonois

Cap els 8 mesos

Posició dret

Amb recolçament
Sensa recolçament

9-10 mesos
12 mesos

Caminar

Amb recolçament
Sensa recolçament

11-12 mesos
12-14 mesos

December 8, 2003 | Permalink