« b. Els períodes germinal, embrionari i fetal | Main | 2. El naixement i els primers mesos »

c. Influències prenatals

Tota aquesta evolució prenatal sembla perfectament planificada i té lloc en un context perfectament estèril, pareix que és impossible que passi alguna cosa estranya. La veritat és que quan les condicions ambientals són les ideals, poques vegades apareixen problemes en l’embaràs, exceptuant, és clar, aquells problemes relacionats amb l’herència. Però hi ha ocasions en les quals alguns factors ambientals poden causar problemes amb l’embrió o el fetus. Aquests problemes poden anar des de la mort del nin fins a defectes mentals o físics que poden ser presents en tota la vida del nin. L’estudi d’aquestes anomalies rep el nom de teratologia.
Hi ha un període en el qual les influències ambientals negatives poden causar una sèrie de problemes molt greus, a aquest període se’l coneix amb el nom de «crític». Aquesta fase crítica té lloc entre les dues i les vuit setmanes, encara que en general podríem dir que:
Important: tot el primer trimestre és especialment delicat, ja que és el moment en el qual els òrgans estan en fase de formació.
Els factors que poden afectar el desenvolupament normal del nin a la panxa de la mare són molt diversos, i només n’anomenarem els més importants. En aquest sentit, és necessari assenyalar:

l’alimentació de la mare
les drogues
el tabac
l’alcohol

els medicaments
els factors sanguinis
la radiació
l’estrès

edat de la mare
algunes malalties infeccioses
alguns productes químics.

December 8, 2003 | Permalink