« 4. Desenvolupament físic i psicomotor dels dos als sis anys i 4.1 Autocontrol i lateralització | Main | 4.3 El domini psicomotor »

4.2 L'aparició de l'esquema corporal

Aquesta millora del domini psicomotor no té tan sols a veure amb el que és físic, sinó també amb el que és psicològic. És a partir dels dos o tres anys quan comença, gràcies a l’aparició de la funció simbòlica, a sorgir el domini de l’esquema corporal.

L’esquema corporal és la representació mental que tenim del nostre propi cos, especialment en situacions de moviment en l’espai. El domini de l’esquema corporal és totalment necessari per poder realitzar moviments complexos, tots utilitzam aquesta representació mental del nostre cos quan fem activitats com: ballar, botar tanques, fer una tombarella o simplement conduir.

Aquesta representació mental del cos en moviment no es construeix i apareix de cop. Al contrari, és una construcció molt lenta que requereix, d’una forma molt important:

experiència amb el món físic
experiència amb el món social.

El nin des de petit manipula constantment l’ambient i s’hi mou, aprenent el comportament físic del seu cos en situacions de moviment. Però, a més a més, aquesta representació requereix, per al seu desenvolupament, experiències socials. El nin, abans de poder observar com a propis els seus moviments a l’espai, és capaç d’observar els d’altres. A poc a poc aprendrà a reconèixer el seu cos com a propi i compararà els seus moviments amb els d’aquelles persones que fins ara havia observat.

D’aquesta manera, el nin serà cada cop més apte per dominar el cos, atès que ja en té una representació mental, així com representacions d’aquest en moviment a l’espai i al temps. Aquesta construcció del jo corporal està ja molt reeixida als cinc anys, quan el nin comença a entendre conceptes com dalt, baix, davant, darrera, dreta, esquerra, etc. Però, fins als dotze anys no culmina del tot el domini de l’esquema corporal.

November 18, 2004 | Permalink