« 4.2 L'aparició de l'esquema corporal | Main | 5. El desenvolupament més enllà dels sis anys »

4.3 El domini psicomotor

Aquests processos d’autocontrol, lateralitat i aparició de l’esquema corporal permeten el que es diu «el domini psicomotor». Tots produeixen de forma conjunta i continuada els cada vegada majors control i precisió dels moviments del cos. Però, hi ha una sèrie d’aspectes, que encara que es podrien trobar dins alguns dels conceptes que fins ara hem explicat, voldríem comentar per separat, per la importància que tenen, i són aquests:

Un dels aspectes que cal destacar quan parlam del domini psicomotor en aquestes edats és l’aparició de la segmentació. El nin serà de cada cop més capaç de controlar per separat cada segment motor, mentre que els restants resten immòbils. Per això podrà fer moviments precisos en els quals és necessari que només es posin en marxa un nombre molt petit de músculs, per exemple, enfilar grans amb una mà mentre amb l’altra aguanta el fil. Aquest procés no funcionarà totalment fins als set anys.
Un altre procés important és el de coordinació, que és d’efecte contrari al de segmentació. El nin aprèn que és necessari coordinar una sèrie de grups musculars per fer moviments complexos, per exemple, un servei de tennis. El to muscular serà controlat directament pel nin, de tal forma que aplicarà la força necessària per a cada moviment.

Per una altra banda, el nin aprèn a controlar la respiració, amb la qual cosa guanya en resistència.
També té, cada vegada més, un millor equilibri.

November 18, 2004 | Permalink