« 4.3 El domini psicomotor | Main

5. El desenvolupament més enllà dels sis anys

Totes aquestes capacitats psicomotores continuen desenvolupant-se i millorant-se fins després de l’adolescència, però el més important s’ha donat ja. A partir d’ara les capacitats aniran millorant a poc a poc i més lentament. Els moviments d’estabilitat, de manipulació, de control es desenvolupen més en aquells nins que practiquen assíduament una activitat física. El desenvolupament de la musculatura i de les articulacions també juga un paper important en aquest desenvolupament a partir dels 6 anys, així com del nervis que els controlen. La maduració encefàlica és també un punt a tenir en compta. Tots aquests aspectes físics variaran de forma més important a l’adolescència que ara mateix.

November 18, 2004 | Permalink